Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
06. desember 2019


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Ønske om vandrefølge på Via de Francesco


Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Pilegrimsopphold
27 april - 5 mai på
Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017Tilbake til nyhetsoversikten

_______________________________________________________________________


Åpning i Hamar
16.09.2010 23:30
En lang pilegrimsflokk vandret den drøye kilometeren mellom domkirken og det nye senteret ved Domen. Solen skinte, været var vakkert og stemningen var meget god


Signe Gud, din vene jord under min fot,
signe stien der jeg vandrer!
Signe tanken som driver gjennom mitt sinn,
signe mitt øye og min sans!

Signe, Gud, hvert skjulte håp som hjertet mitt bærer,
signe lengslene jeg gjemmer.
Signe drømmene jeg bærer dypt i min sjel,
signe mitt siste hvilested!Vi var samlet i domkirken, dvs i den nye – og skulle vandre til den gamle. Biskop Solveig Fiske holdt en kort hilsningstale og lyste velsignelsen.

Vi ble så sendt ut – på en kort solskinnsvandring denne dagen, men hun ga oss også niste på vandringen videre. Med Jesu ord om at samme hva vi opplever av smerte og tvil, glede og overgivelse på vår vei, får vi lov å vandre uten bekymringer.


Før biskopen slapp til fikk vi en fin korfremføring av inngangsprosesjonen til Egil Hovlands pilegrimsmesse, skrevet i 1984, men i alle fall ny for meg. 
 
Etter sangen ”Vi er et folk på vandring” var det nettopp det vi gjorde; langs Mjøsas solglitrende bredder frem til det gamle NRK-huset som nå er blitt pilegrimssenter. En ideell plassering bare et stenkast fra Hedmarksmuseet og Glasskatedralen.

Biskopen og fylkesmann Sylvia Brustad strålte om kapp med solen der de  dannet fortroppen av pilegrimstoget. Fra Øster-dalen var det ankommet en busslass med pilegrimer som hadde avsluttet sin stafettvandring dagen før, og nå hadde kledd seg i like grønne t-trøyer. Ellers var det en fin blanding av lokale pilegrimer og tilreisende gjester. 


Åpningen av senteret

Først fikk sultne og slitne pilegrimer som hadde fullført dagens vandring en meget god kjøttsuppe med brød på den store gårdsplassen ved pilegrimssenteret. Deretter var det skikkelig, original hornmusikk og sang fremført av Margrete Nordmoen, og mange taler og gode ønsker for det nye senteret.

Museumsdirektør Harald Jakobsen trakk linjer tilbake til NRK-tiden og håpet at huset fortsatt skulle få stor betydning for kommunikasjon mellom mennesker. Han fortalte at det hadde vært en meget stor jobb å få senteret klart, og rettet en stor takk til senterleder Ina Kristine Teien.

Fylkesordfører Arnfinn Nergård hadde en betraktning om pilegrimene som nettopp var folk på vandring. De kom ofte fra fjerne steder, de var ”fremmede” og brakte impulser utenfra, og sannsynligvis bidro pilegrimene til samfunnsutviklingen. Han mente at pilegrimsveien gjennom Hedmark er 120 km lang, og at en langvandrer bruker ca en uke gjennom dette fylket. Dette betyr at det er behov for gode og rimelig overnattingssteder, og samarbeidet mellom senteret og herbergevertene har allerede vist seg å fungere meget bra. Fylkesordføreren avsluttet med å oppfordre alle til å gå! Ta pilegrimsveiene i bruk! La dette bli en møteplass mellom mennesker!

Så slapp fylkesmannen til, fikk utlevert saks og klippet over snoren. Deretter var det tid for musikk og overrekking av gaver.

Østerdalspilegrimene overrakte sin stafettstav til senteret. Ingeborg Bø, vertinnen på Lia gård, fortalte om den store oppslutningen av nær sagt alle slags mennesker i alle aldre under stafetten. Hun hadde også med boken om Lia gård, ”Raus rasteplass” som gave til senteret. Styreleder for senteret, Jørn Øversveen hadde også en bokgave til de prominente gjestene. 

      

Historikeren
Konservator ved Hedmarksmuseet, Tor Sæther, reflekterte først rundt kulturminner som valfartsmål, og hvilke kulturminner som var og er viktige. Han stilte spørsmål ved om det er de viktigste stedene for vår nasjonsbygging som naturlig peker seg ut som pilegrimsmål. I alle fall var Domkirkeodden høyst sannsynlig et viktig pilegrimsmål i middelalderen.

Det viser seg at det ikke har vært mulig å dokumentere sikkert at Hamar var pilegrimsmål, men det er sikkert at pilegrimer både gikk nordover og sydover herfra. Det er funnet flere pilegrimskrukker og mange fragmenter av ulike pilegrimsmerker her i området, også skjell som tyder på vandring til Santiago de Compostela. Vi vet også at alle domkirker var valfartsmål, og dette var den eneste domkirken mellom Oslo og Nidaros. Her lå det et handelssted med håndverkere, klostre og hospital, og mange fristelser!

Hvor gikk pilegrimsveiene? Her i området brukte man først og fremst båt, fra Eidsvoll til Hamar og videre nordover. Pilegrimene samlet seg ofte ved Eidsvoll og ventet på båtskyss. Vi vet også at det gikk vei over Hadeland, og Magnus Lagabøter reiste den veien da han skulle til Hamar i 1276. Den første veien mellom Hamar og Stange ble ikke bygd før i 1635, men pilegrimene tok seg frem mange steder.


Pilegrimsvandreren
Kari Kirkeby fortalte om sine pilegrimsvandringer, om hvorfor hun gikk, hvor hun gikk, og hva vandringene gjorde med henne. Hun mener at det er et reelt behov hos folk for det langsomme livet, en reaksjon på noe. Pilegrimsvandring er ikke noe show, men ekte vare. Det fine i dag er ikke bare at vi innser at sjel og ånd trenger næring, men at vi kan snakke om det og gjøre noe med det. Hun fortalte at pilegrimslengselen for hennes del startet for mange år siden med boken ”En russisk pilegrims beretning”, og siden opplevde hun mange drypp som hjalp henne til å ta skrittet inn i pilegrimsverdenen.

Hun så etter hvert ganske klart en rekke sider ved livet og tilværelsen som hun ville gjøre noe med, og opplevde at pilegrimsvandringen ga henne en helhet, en glede, en ro som var nettopp det hun trengte.  Kari Kirkeby sa også mye, mye mer om det å være pilegrim.

Vi regner med å få med hele hennes historie i julenummeret av Pilegrimen.


Taler og kultur under glasstaket

Domkirkeruinene ligger bare et godt stenkast fra det nye pilegrimssenteret. Her ble det en fin blanding av musikk og sang og flere taler for dagen.  Margrete Nordmoen presenterte mer av sitt allsidige sang- og musikk repertoar, nå med tradisjonelle viser fra Hedmarken og en middelalderballade fra Solør.

Fylkesmann Sylvia Brustad holdt sin hilsningstale, og takket alle som hadde bidratt til å få realisert senteret, spesielt forrige og nåværende biskop. Hun tok også opp pilegrimsvandringen som et svar på en lengsel, en søken etter noe mer, i en tid hvor de fleste har det materielt bra. Hverdagens krav og mas leder til et behov for stillhet og møte med naturen. Pilegrimen søker viktige verdier gjennom gode samtaler, fellesskap og refleksjon. Det å være underveis mot et mål er viktig i seg selv. Fylkesmannen håpet at mange vil legge ut på vandring, oppsøke det nye pilegrimssenteret og kjenne seg hjemme der.

Biskop Solveig Fiske minnet oss om at det å være i bevegelse henger sammen med evangeliets grunnvesen. Vi går med våre behov og lengsler, slik pilegrimer har gjort til alle tider. Og ikke minst i vår tid er det all grunn til å be bønnen: ”Signe Gud din vene jord –” Vi kan legge både våre soloppganger og solnedganger frem for Gud i bønn.

Biskopen lyste velsignelsen over oss, og helt til slutt slapp en gruppe på ca 25 barn til med noen nummer fra musikalen Djevelens finger. Tittelen var faktisk knyttet til nettopp den gamle katedralen og pilegrimene som kom hit, og fremføringen var helt fantastisk!


Så er det hverdag for senterleder Ida Kristine, som nå har flyttet over til pilegrimssenteret fra det midlertidige kontoret i Hedmarksmuseets administrasjonsbygning. Den første oppgaven som ventet nå var å geleide en gruppe spanske journalister som vil lage reportasje om vår pilegrimsvei.

ToBe

 


Pilegrimskontorets
åpningstid:

mandag-torsdag
kl 11-15 -
eller etter avtale


Husk!
Pilegrimspass
til vandringen


 


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.