Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
22. august 2019


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Ønske om vandrefølge på Via de Francesco


Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Pilegrimsopphold
27 april - 5 mai på
Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017Sommerinfo:

Lang sommerferie for nettsiden


Felles vandring i Portugal uke 41Tilbake til nyhetsoversikten

_______________________________________________________________________


Maltas mange flagg
25.01.2018 21:39
Det finnes vel knapt noe folk og land som elsker sine flagg som malteserne. Dette vil vi få se når vi kommer dit i påsken

Langfredag er det sørgedag, med flagg på halv stang eller drapert med sørgeflor. Påskemorgen er gledens dag, da skal alle flagg til værs! 

Men det er en stor forskjell på Malta og vårt eget land. Her hjemme bruker vi stort sett bare vårt eget nasjonale flagg. På Malta, derimot, heiser de alt mulig! Det er slik at man kan lure på hvilket flagg som egentlig tilhører denne nasjonen. Jo, da, vi ser det innimellom alle de andre; bydelsflagg, Vatikanets flagg, Jerusalemflagget, flagg for fotballklubber, flagg med gamle familievåpen.

Ikke minst ser vi mange røde og hvite flagg med utseende som vi kjenner igjen. Noen tenker på Dannebrog når de ser et rødt flagg med hvitt kors. Og de fleste av oss vet jo hvordan malteserkorset ser ut. Noen tror at disse korsflaggene, eller i alle fall ett av dem, er Maltas offisielle flagg, og blir kanskje litt skuffet når de får vite sannheten. 

Maltas nasjonalflagg består av et rødt og et hvitt rektangel. Øverst til venstre i det hvite feltet er det satt inn Georgskorset. Det skjedde etter at den britiske kongen tildelte Malta som nasjon og folk nettopp Georgskorset i 1942 for tapperhet og innsats under krigen. For noen år siden kom det en versjon med Dronning Elisabeths våpen midt i flagget. 

Dette flagget, uten det lille korset, er flere hundre år gammelt. Man vet ikke sikkert hvor gammelt, men farvene skal stamme fra våpenskjoldet til normannergreven Roger som erobret Malta i 1090. Her er en moderne versjon av våpenskjoldet

     

Men det flagget som mange kjenner igjen, i hvert fall fra våre nordiske land, er «Dannebrog». Her er det hvite korset riktignok plassert midt i det røde feltet, ikke forskjøvet slik som i Danmark (og hos oss). Dette er johannitternes flagg fra 1113 - det skal være verdens eldste - og det heiste de selvsagt da de etablerte sin nordligste ridderborg nettopp i Danmark rundt år 1160. Noen tror at danskenes flagg falt ned fra himmelen under Slaget ved Lyndanisse i Estland den 15. juni 1219. Vel, der deltok også johannitterne, et merkelig sammentreff! Jeg vil ikke spekulere mer på den saken. Vi har mange gode venner i Danmark. 

Johannitternes flagg, altså det røde med hvitt kors, ble også brukt på skjold og på klær, alle steder hvor ridderne kunne vise hvem de var. Det var nok minst like viktig med identitetsmerke den gang som i dag. Det var flere ridderordener, og alle ville selvsagt markere seg. 

Dette bildet viser stormester Jean Parisot de la Valette som grunnla hovedstaden Valletta i 1566

Hva så med Malteserkorset? Det som de fleste av oss først og fremst kopler sammen med malteserridderne. La meg først da skyte inn at «maltesere» er en realtivt ny betegnelse på johannitterne etter at de flyttet fra Rhodos til Malta i 1530. Noen år etter, i 1565, slo de seg fri fra tyrkernes beleiring i et meget blodig slag, og med god hjelp fra Sicilia.

 Dette skal vi utdype nærmere i en ny Malta-artikkel. Poenget her er at johannitterne nå ble kalt «maltesere» og det spesielle korset fikk det navnet som vi bruker i dag.

Selve Malteserkorset med fire like armer og åtte fliker er gammelt, kanskje fra de første korstogene. Det er brukt på ordensdrakter i mange hundre år, og i moderne tid er det ført videre som et symbol på omsorg og pleie, slik det sannsynligvis også var den aller første tiden for snart 1000 år siden da johannitterne drev sitt hospital i Jerusalem. I dag finner vi Malteserkorset som symbol på f eks britiske ambulanser og Diakonhjemmet i Oslo. 

Flere land bruker dette korset i sine høyeste utmerkelser, slik vår egen St Olavs orden. Noen har lagt inn symbolikk knyttet til korsmerket, f eks at armene symboliserer de fire «kardinaldyder» og at de åtte tungene skal minne oss om Jesu saligprisninger.

Når Malteserkorset brukes på flagg er det gjerne hvitt på rød bunn, men det er også vanlig med det motsatte. Ellers, f eks på drakter eller i sammensatte utførelser, er det vanlig med sort kors på grå/sølv-bunn, eller motsatt.  En liten kuriositet mht bruk av Malteserkorset er at verdens første poststempler hadde denne formen. Malteserkorset er det offisielle flagget til Johannitterordenens stormester, og brukes også som Maltas orlogsflagg. 


Det kommer flere artikler om Malta her på nettsiden: Det neste blir om Hellige kriger, dvs om johannitternes historie.

I påsken, i tiden 24 mars - 2 april, reiser vi til Malta for å oppleve påskefeiringen.
Blir du med?
Les mer
her


ToBe


Pilegrimskontorets
åpningstid:

mandag-torsdag
kl 11-15 -
eller etter avtale


Husk!
Pilegrimspass
til vandringen


 


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.