Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
22. august 2019


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Ønske om vandrefølge på Via de Francesco


Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Pilegrimsopphold
27 april - 5 mai på
Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017Sommerinfo:

Lang sommerferie for nettsiden


Felles vandring i Portugal uke 41Tilbake til nyhetsoversikten

_______________________________________________________________________


Ny styreleder – men ikke riktig ennå!
22.03.2018 23:57
Trond Muri opplyste på årsmøtet at han nå har vært styreleder i ti år, og ønsker avløsning. Og etterfølgeren er klar, hun skal bare gjøre unna en langvandring først!


Gry Folge har sagt ja til å etterfølge Trond. På årsmøtet sist lørdag ble dette bekreftet og bekjentgjort.

Trond har varslet i flere år at han vil trekke seg, og nå blir det alvor, men han har gått med på å sitte i ro til Gry er tilbake fra sin lange vandring som kommer til å vare et halvt år. 
Hun gjorde seg bemerket i sommer da hun gikk alene langs den relativt ukjente og stort sett umerkede caminhoen i Portugal langs hele grensen mot Spania og frem til Santiago.

Nå tar hun noen skikkelige skritt videre, og skal vandre på tvers av USA, fra grensen til Mexico, gjennom ørkener, prærier og dype skoger, og nærmest balansere på Rocky Mountains fjellrygg frem til grensen mot Canada. Og etter det er altså fremtidsplanene klare; ved siden av en ansvarsfull jobb i Bærum kommune skal hun lede vårt fellesskap! Og ingen er i tvil om at hun vil klare det med glans! 

Så vi kan altså glede oss over å ha Trond Muri som leder en stund til, og deretter kan vi se frem til Grys styring av virksomheten vår. Kan det bli bedre? Vinn/vinn!   

Mer utskifting
Vårt styre er en relativt stabil materie, og ingen har beklaget akkurat det. Men nå har altså Ellen Haugvad valgt å si nei til gjenvalg etter mange års innsats. En rolig, sindig og aktiv medarbeider trekker seg nå litt tilbake, men vil fortsatt ta oppgaver i vårt fellesskap.

Valgkomiteen har sett seg om etter en dugelig etterfølger, og fant Tarjei Næss Skrede. En ung mann som hittil ikke har markert seg så tydelig i vår forening, men vi vil bli bedre kjent med han allerede på neste Åpent hus, 4 april. Da vil han ta oss med til Japan og fortelle om sin vandring på den kjente pilegrimsveien Shikoku 88 Temple Pilgrimage.

Og så er det jo all grunn til å glede seg over at yngre krefter ønsker å ta oppgaver i styret. Samtidig som vi setter meget stor pris på dem som tar gjenvalg: Eivind Luthen, Lisbeth Stigen, Bente Eliassen og Trond Kivijervi.  

Knut Andersen har vært leder av valgkomiteen de siste årene, men ønsker nå å få avløsning. Trond Muri overtar dette vervet fra neste år. Som vanlig benyttet Knut anledningen til å fremføre et humoristisk dikt med sammendrag av vår forenings begivenheter og bragder det siste året. Møteplass: Centralkirken
Etter mange år i Kampen menighetshus flyttet vi denne gang til mer sentrale strøk, Centralkirken i St Olavs gate. Lokalene her er mer intime og mer praktiske, og på alle vis bedre egnet for vårt formål. Vi var drøyt 30 som møtte opp, og det virket som om alle var fornøyd med både stedet og programmet.


Vi hadde en god pause med ost og kjeks og vin, også det er en tradisjon fra alle årene på Kampen. 


Veien videre
Vår forening har oppnevnt en strategigruppe som skal ta for seg utfordringer og jobbe med mulige veivalg for tiden fremover.

Gruppen har hatt flere møter, og fortsatt holder de kortene tett inntil brystet. Det tyder imidlertid på at de ønsker å jobbe på bred basis, og de ba om innspill fra forsamlingen på tre konkrete spørsmål.

Det ble jobbet aktivt ved bordene, og forslagene ble skrevet på farveglade lapper som ble hengt opp på papirark med de tre temaene.

Dessverre rakk vi ikke å gå gjennom alle forslagene, men strategigruppen jobber nå videre med det som kom inn. Neste skritt blir at de legger frem ideer som de ønsker respons på, blant annet her på nettsiden. 

Foreløpig ønsket gruppen innspill på temaer som økt involvering og deltakelse i våre aktiviteter, vår forening sett i et europeisk perspektiv og hvordan vi skal rekruttere nye medlemmer, spesielt yngre pilegrimer.
 

Med sykkel til Assisi 
Våre danske venner Bent Jul og Kirsten Mandøe har syklet hjemmefra til Assisi. De brukte flere år, og tok turen i etapper. Nå fikk vi en beretning, ikke bare om selve turen, men like mye om hva dette betød for dem. Vi fikk også en refleksjon rundt dette med syklende pilegrimer. 

Men først litt om selve syklingen gjennom et skiftende landskap:  

De startet fra Viborg domkirke med en høytidelig utsendelse og velsignelse i kirken. Så fulgte de Danmarks beste pilegrimsvei, Hærvejen, gjennom Jylland. Dette er også forbindelsesveien for pilegrimer til Europa (og til vårt land). Etter passering av den tyske grensen, som bare er en enkel grind mellom trærne, kom de inn i «Det tapte land», Schleswig-Holstein

Gjennom Nord-Tysklands flate landskap fulgte de meget godt merkede og bekvemme sykkelveier langs kanaler og elver. Lenger syd kom de inn på Die Romantische Strasse som førte dem til Augsburg som er kjent for De augsburgske bekjennelsesskrifter. Deretter bar det gjennom Østerrike på Via Claudia Augusta med det vakreste landskapet på hele den lange turen. Det var mange bratte bakker i Alpene og Dolomittene, men til gjengjeld noen fantastiske utforkjøringer! 

Sykling i Italia var noe helt annet enn sykling i Tyskland. Her måtte man ta seg i akt og passe på! Så var gleden desto større da de nærmet seg pilegrimsmålet Assisi, og stedene der Hellige Frans og Clara hadde sitt virke og dannet sine ordener. Denne byen er stadig et kraftfullt mål for pilegrimer. 

Pilegrimslivet på sykkel
Er det noe man taper av veien og pilegrimslivet ved å sykle i stedet for å gå? Eller er det noe man kan finne som styrke til sitt pilegrimsliv ved syklingen, altså den indre vandringen? Bent tok utgangspunkt i arketypene som han har skrevet om to ganger i vårt blad Pilegrimen, og knyttet en del tanker til dette. 

Han hadde laget en skjematisk fremstilling av pilegrimslivet til fots og på sykkel. Den syklende pilegrimen mister mye av detaljene i landskapet, en del av de gode møtene og mye av roen underveis. Samtidig kan han få et bedre helhetsbilde, og dessuten vil kravet om større konsentrasjon underveis også gi mulighet for større oppmerksomhet rettet mot omgivelsene.

Og for en syklist er det like nødvendig med konsentrasjon om egen kropp som for den vandrende pilegrimen; behov for mat, vann, hvile osv. er det samme. Bent uttrykte det slik på sitt eget språk: 
Det er en belivende friskhet, en enkelthed, så nye intryk og kreative impulser kan trænge ind, dvs at ånden kan inkarnere.    

Også syklende pilegrimer kan oppleve gode møter underveis. Dette fikk Kirsten og Bent oppleve mange ganger, noe som også ga dem en god ballast å ta med hjem. 


Pilegrimslaks til våre danske venner
Det var fint å oppleve hvordan sykkelparet med stort engasjement utfylte hverandre i fremføringen av sin beretning. Og tilhørerne satte stor pris på det de hørte - og så! Eivind Luthen hadde holdt av en side speket laks, «pilegrimslaks» til våre danske gjester, og foretok en høytidelig overrekkelse som takk for deres besøk og det de hadde delt med oss. 

Vi kommer til å høre mer fra Bent, han har tenkt å fortsette med sin faste «klumme» i Pilegrimen, og neste er allerede skrevet. Til glede for oss som gjerne vil lese hans tanker rundt pilegrimsvandringen.
 
Bent Jul har også laget en detaljert presentasjon av hele sykkelveien fra Norge til Assisi, til glede for andre som går med de samme planene. 

ToBe 
Pilegrimskontorets
åpningstid:

mandag-torsdag
kl 11-15 -
eller etter avtale


Husk!
Pilegrimspass
til vandringen


 


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.