Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
23. februar 2020


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Ønske om vandrefølge på Via de Francesco


Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Pilegrimsopphold
27 april - 5 mai på
Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017Tilbake til nyhetsoversikten

_______________________________________________________________________


Veien videre for vårt fellesskap
23.05.2018 00:10
Styret i St. Jakob nedsatte sist høst et strategiutvalg som skal se på hvordan vårt fellesskap bør utvikle seg videre i årene fremoverBente Eliassen, Svein Andersen, Trond Muri, Eivind Luthen, Gry Folge og Per Gunnar Larsen har tatt på seg oppgaven å samle tanker, ideer og ikke minst erfaringer ervervet av fellesskapets nestorer inn i et prosessarbeid. Dette for å bringe fellesskapet videre inn i de neste 25 årene.

Gjennom fire møter er det spunnet noen røde tråder, uten at man har konkludert. Balansegangen mellom St. Jakobs engasjement utenfor landets grenser veies hele tiden opp mot arbeidet St. Jakob har nedlagt nasjonalt.

Her er andre pilegrimsfellesskaps virkeområder også vurdert. Man ser helt klart viktigheten av samhandling på tvers av foreningene, samt viktigheten av eierskap til egne prosjekter.


«Vestfoldleden» viser vei i en retning utvalget liker. Det norske initiativet leder hen til det europeiske engasjementet.  Vi har også kystnære initiativ vi ønsker å se nærmere på. Allerede er det knyttet kontakter nasjonalt som kanskje burde videreføres.

St. Jakob som fellesskap er ikke lenger alene i et interessefelt som sprer om seg. Vår innretning videre må speiles i hva vi som fellesskap er gode på.

Vi kan ikke dominere alle fasetter av pilegrimstanken, men kanskje være modige nok til tenke mer selektivt for fremtiden.I dette arbeidet trenger utvalget innspill fra medlemmene. Utfordringen ble gitt på årsmøtet hvor tilbakemeldingene blir tatt med videre. Gjennom våre nettsider og medlemsblad håper vi på engasjement til beste for fellesskapet. «Det er lov å skynde seg langsomt» kan være en god regel for alle pilegrimer.
Dette gjelder selvsagt også for Strategiutvalget.

Det er ikke fastsatt noen tidsramme for utvalgets arbeid. Dette er helt bevisst. Utvalget må ta den tiden det trenger for å komme til et best mulig resultat.

Per Gunnar Larsen


Pilegrimskontorets
åpningstid:

mandag-torsdag
kl 11-15 -
eller etter avtale


Husk!
Pilegrimspass
til vandringen


 


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.