Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
23. februar 2020


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Ønske om vandrefølge på Via de Francesco


Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Pilegrimsopphold
27 april - 5 mai på
Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017Tilbake til nyhetsoversikten

_______________________________________________________________________


Er det leden eller pilegrimene som er viktigst?
14.11.2018 15:21
Ingeborg Bø, nettverksleder i Østerdalen stilte dette spørsmålet på møtet som samlet over 30 deltakere en ganske fuktig onsdag på tampen av oktober. Alle sju kommunene langs leden var representert, og denne gang deltok også pilegrimsdirektøren

Hans Morten Løvrød hadde en spesiell hensikt med sin deltakelse, og det var også årsaken til dette ekstraordinære møtet. Nasjonalt pilegrimssenter er i gang med å utarbeide en langtidsplan for pilegrimsvirksomheten her i landet.

I en innledende fase i dette arbeidet ønsket han å få innspill fra «grasrota», nettopp her på Lia gård, det sentrale pilegrimsstedet i Østerdalen. Dermed ble nettverksgruppen innkalt på relativt kort varsel.  


Innspillene ble gitt gjennom et godt organisert gruppearbeid hvor vi ble delt i tre grupper som sirkulerte gjennom tre stasjoner hvor ulike temaer skulle drøftes. Et veldig bra opplegg! Og så var det satt av god tid til denne workshop'en, faktisk hele to timer. 

Langtidsplanen
Det er den overordnede myndigheten, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, NDR, som ønsker en langtidsplan for den videre pilegrimssatsingen her til lands. Nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim skal utarbeide denne, og har nedsatt en prosjektgruppe under ledelse av avdelingsdirektør Løvrød. 

Kulturministeren ga noen føringer da hun gikk en del av pilegrimsveien i fjor: 

Tro, opplevelse, næring, natur og kultur er områder som skal inngå i planen for fortsatt pilegrimssatsing. – Samtidig er det viktig å beholde og ta vare på det autentiske med det å være pilegrim. Vi skal tilby det helt spesielle med det norske for dem som ønsker både å oppleve norsk kultur og kulturarv, lokalprodusert mat og opplevelser, samt dem som ønsker å finne ro, tilstedeværelse og refleksjon. Det religiøse aspektet ved dette er viktig for mange. 

Arbeidet er nå i sin innledende fase. Ambisjonene legges høyt ved at det nå fastlås at dersom man skal få på plass en langtidsplan som favner og inkluderer må det gis stemme til de mange som er involvert i pilegrimsarbeidet i dag. Så på den bakgrunnen ble det åpnet for innspill fra Nettverket for østerdalsledene

Vår forening er også invitert til å være med i utformingen av langtidsplanen. Siden skrivingen nå er i gang er det mest hensiktsmessige å komme med en høringsuttalelse når første utkast foreligger 1 mars. I utgangspunktet er det ønskelig med meninger om samarbeidsformer, de frivillige organisasjoners plass, økonomisk styring, og ikke minst prioriteringer og satsingsområder. 

Pilegrimene i Østerdalen
Når det gjelder dette siste punktet var det mange klare synspunkter fra forsamlingen på Lia gård denne dagen. Toril Andreassen, kultursjef i Rendalen, og aktiv i nettverket gjennom mange år, ga klar melding om at det nå er viktig med offentlig støtte til videreutvikling av østerdalsledene.

Det skjer mye i hele dalen, det er et aktivt samarbeid mellom berørte kommunale etater, kirkene, næringslivet og ikke minst pilegrimene selv. Ivrige medarbeidere i alle kommunene gjør en innsats med rydding og merking, tilrettelegging for overnatting og informasjon. Det organiseres vandringer, og det er opprettet et samarbeid med svenske pilegrimsmiljøer.

Bilderesultat for østerdalen+pilegrim

Det er foreløpig færre vandrere enn i Gudbrandsdalen, men interessen øker, og flere steder er det etablert egne pilegrimsfora. 

Ingeborg Bø, den særdeles aktive vertinnen på Lia gård, har i flere år vært styreleder for pilegrimsnettverket, og dermed også en daglig koordinator for de to pilegrimsledene i Østerdalen. Dette har etter hvert blitt en oppgave som er for stor for ett menneske som gjør dette på frivillig basis i tillegg til mange andre oppgaver.

Styret for østerdalsledene. Lederen  Ingeborg foran til høyre


Hun målbar et ønske som alle de tilstedeværende nettverksdeltakerne var enige om: Nå er det på tide med en ansatt sekretær som kan gripe fatt i ting og følge opp de mange prosjektene på disse kantene. Det ble ikke ytret ønske om en regional senterleder slik man har i Gudbrandsdalen, snarere en som kan koordinere den meget omfattende frivillige aktiviteten som allerede er i gang. 

Og for å vende tilbake til Ingeborgs spørsmål i overskriften: Det er ingen tvil om at pilegrimene er viktigst, men da må leden fungere, med alt hva det innebærer. 

For egen del, som tilreisende nettverksmedlem, vil jeg tilføye at det alltid er en stor oppmuntring å møte østerdalspilegrimene. Maken til engasjement og frivillig innsats - fra alle kanter av denne vakre dalen! Jeg har vært med på disse møtene i mange år, og reiser alltid hjem med glede og optimisme på pilegrimenes vegne. 

Og så er det noe helt spesielt med Lia gård! Et nydelig retreatsted, en oase i de dype skogene, og ikke minst: et pilegrimssenter basert bare på bare frivillighet og glede.

Denne gangen var vi i den ombygde låven - det første retreatbygget, som sikkert mange har et godt minne fra. 

ToBe       


Pilegrimskontorets
åpningstid:

mandag-torsdag
kl 11-15 -
eller etter avtale


Husk!
Pilegrimspass
til vandringen


 


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.