Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
27. februar 2020


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Ønske om vandrefølge på Via de Francesco


Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Pilegrimsopphold
27 april - 5 mai på
Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017Tilbake til nyhetsoversikten

_______________________________________________________________________


Stor frivillig innsats i Østerdalen
13.05.2019 23:17
Nettverksmøte og årsmøte for Pilegrimsnettverket for Østerdalsledene ble holdt på Lia gård 25. april

Østerdalsleden går gjennom 10 kommuner: Åmot, Trysil, Stor-Elvdal, Rendalen, Tynset, Tolga, Os, Midtre-Gauldal, Melhus og Trondheim. Ingen av de 3 nordligste kommunene var representert på møtet. Pilegrimspresten i Hamar, Lars Erlend Kielland var også til stede. Inkludert meg selv var vi 18 deltakere.

Mange av kommunene har egne pilegrimsforum: Os, Tolga, Tylldalen, Rendalen, Åmot og Trysil. De fleste kommunene langs leden har dessuten informasjon og link til Østerdalsleden fra hjemmesidene til kirkene og kommunene.

Østerdalsleden har en del spesielle utfordringer. Leden går gjennom øde og grisgrendte strøk, og det kan være langt mellom overnattingssteder og muligheter for proviantering. Selv har jeg tenkt å gå den delen av leden som jeg mangler, den vestre grenen fra Rena til Åkrestrømmen, til sommeren. Jeg ble forberedt på at jeg i løpet av vandringen ikke ville møte på folk annet enn på Lia gård. 

   

Det nedlegges mye frivillig arbeid langs leden, både med merking, klopper og etablering av billige overnattingssteder. Pr i dag er det ingen overnattinger som koster mer enn 100 kr. Ledens profil er langsomhet, frihet og bekymringsløshet, og det har kommet forslag om å kalle den Fattigmannsleden. Slik det er nå er den for lite besøkt både med nasjonale og internasjonale vandrere.

Sist år kom det tilbakemelding fra Trondheim om 50 som hadde gått hele leden. I tillegg var det ca 300 som hadde gått deler av den. Det er derfor ønskelig at informasjonsarbeidet styrkes, både via Nasjonalt pilegrimssenter, egne brosjyrer og en ny vandringsbok. I tillegg bør kultur og kulturminner formidles bedre.

Foto: Aslaug Haugen

For å øke bruke av leden er det viktig å styrke kontakten sørover: Gjennom Klarälven til Hammarö og langs Glåmdalen til Eskoleia. Det har vært et møte i Gøteborg hvor temaet var å knytte svenske leder til de norske – og videre ut i Europa. Slik jeg oppfattet det, kom det lite konkret ut av det møtet.

      
Tre av de aktive frivillige i styret for Østerdalsnettverket: Birthe Øverby (Trysil), Toril Andreassen (Rendalen) og Ingeborg Bø (Lia gård)

Østerdalsleden har et stort ønske om et pilegrimssenter og en pilegrimssekretær. I dag er det ikke noen av pilegrimssentrene som har ansvaret for leden. De søkte om støtte til formålet både fra Hamar Bispedømmeråd og fra Hedmark Fylkeskommune sist år, men det ble avslag. De gir seg imidlertid ikke og arbeider videre med saken.  

Ellers fyller Østerdalsleden 20 år i 2020, og snart starter arbeidet med planlegging av jubileet.

Jorun Strøm

Pilegrimskontorets
åpningstid:

mandag-torsdag
kl 11-15 -
eller etter avtale


Husk!
Pilegrimspass
til vandringen


 


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.