Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
27. februar 2020


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Ønske om vandrefølge på Via de Francesco


Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Pilegrimsopphold
27 april - 5 mai på
Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017Tilbake til nyhetsoversikten

_______________________________________________________________________


Tunsbergleden i fokus
30.05.2019 00:54
Tre vandringsmenn startet i Oslo i fjor vinter og gikk sørvestover. De gikk mange turer, og de hadde store opplevelser underveis. De kom til Tønsberg, og enda litt lenger

Vintervandring er noe helt spesielt, men det er veldig gøy og veldig givende! Dette har de tre vandrerne Reidar Kjær, Kevin Utap og John Michael Hudtwalcker påstått flere ganger, ikke minst på informasjonsmøtet i Oslo pilegrimssenter i januar.

Og 4 april ble det virkelig slått på de store trommene og en skikkelig gong-gong, da ble det holdt et spektakulært seminar med tema Tunsbergleden og dens brukere. Dette ble fulgt opp med samme tema på Åpent hus og en to-dagers vandring i mai. Og ikke minst en dagsvandring fra Haslum kirke i strålende sol på palmesøndag. Den har vi fortalt om tidligere.


Tunsbergseminaret
Så ble vi altså drøyt 100 deltakere! Hva var det som trakk så mange hit til Tønsberg? Selvfølgelig var det de mange interessante foredragene, tett innpå 20 i alt. Men omgivelsene kan selvsagt også ha spilt inn; den gamle ærverdige redervillaen Villa Møllebakken, som i mange år huset byens bibliotek, i dag lokaler for festlige anledninger og kulturelle nytelser.
Eller kan vi tenke at folk lettere strømmer til når alt er gratis; ingen inngangspenger og gratis kaffe og lunsj? Ikke umulig! Men det var helt strålende at våre frie og villige venner i Pilegrimsfellesskapet St Jakob og Tunsbergledens venner hadde fått tak i så mange sponsorkroner at dette ble mulig.

Kjøkkentjeneste med Bente Eliassen og Jorun Strøm

I alle fall: De fleste fulgte hele programmet, og det virket som alt ble godt mottatt. Så mange foredrag i løpet av noen få timer betyr selvsagt et strengt regime når det gjelder hvor lenge foreleserne fikk lov å
drøse ved talerstolen.

Møteleder og initiativtaker Reidar Kjær hadde selv et par innlegg, og kunngjorde bestemt at han ikke skulle holde på mer enn to minutter.  Det klarte han å holde. Nesten!

Vi var innom et meget bredt spekter denne torsdagen i Tønsberg.
 
Det ble veldig mye historie, med ulike vinklinger - med og uten pilegrimer, mye stoff fra nærmiljøet og litt promotering av arrangementer. Vi fikk også høre noen gode refleksjoner om pilegrimer og folk flest.

Det var også et et meget bra innslag fra vår søsterforening i Danmark, og vår styreleder Gry Folge sa til slutt mye pent til både arrangørene og oss andre. Hun ville rette en stor takk nettopp til dette frie initiativet! Det hadde vi sett i sin fulle blomstring denne tidlige vårdagen i vakre Tønsberg.

Les gjerne referatet fra alle foredragene på seminaret.Åpent hus i Oslo
8. mai var det nøyaktig 700 år siden kong Haakon V Magnusson døde, og det ble markert av Reidar Kjær denne kvelden i Huitfeldts gate i Oslo.

Kong Haakon knyttes til Tønsberg både ved at det var der han ble født og der han døde, men han fikk minst like stor betydning for Oslo som under hans styre ble rikets hovedstad.  Han gjorde også en innsats for å gi pilegrimene gode overnattingssteder.Dette var Reidars kveld!  Han ga oss en status om hva som nå skjer med Tunsbergleden i de offisielle korridorene og ute på pilegrimsveien. Reidar er ikke redd for å tenke nytt og stort, og det gjorde han virkelig denne kvelden.

Han snakket ikke bare om forlengelsen fra Larvik til Helgeroa og videre til Telemark, men ser for seg en pilegrimsvei fra Norderhov til Hønefoss med tilknytning til Valdresvegen.


Og hvorfor ikke en tverrforbindelse fra Valdres til Gudbrandsdalen med sin pilegrimsvei til Trondheim?

Med hjelp av mange bilder og historier tok han oss med ut på pilegrimsveien, og orienterte om spesielle steder og utfordringer knyttet til noen av disse.


Vandring fra Sandefjord til Helgeroa  
Den følgende helgen ble det arrangert en to-dagers vandring fra Sandefjord via Larvik til Helgeroa. Det var igjen et meget godt forberedt og gjennomført arrangement fra Tunsbergledens venner ved Reidar Kjær og flere gode støttespillere.


Det ble to dagers vandring med drøye to mil hver dag. Underveis besøkte vi mange kirker og historiske steder, og det var avtalt med en lang rekke ressurspersoner som ga oss god og fyldig informasjon. Vi var innom Sandar kirke, Tjølling kirke og Langestrand, Tanum og Berg gamle kirke.


Dessuten fikk vi fine orienteringer ved de gamle stensettingene på Istrehågan og Valby, begge deler antas å stamme fra romersk jernalder. Istrehågan kalles iblant for Norges Stonehenge, og er et spesielt imponerende syn. Vi besøkte også Santrahelleren, som antakeligvis var brukt som boplass i flere tusen år. 


Landskapet var innbydende og meget behagelig å vandre i, og været kunne ikke vært bedre. 

Vi landet etter hvert ved Mølen, også det ganske imponerende. Der tok vi oss tid til en god matpakkepause før vi avsluttet. De fleste gikk den siste biten nordover langs Kyststien til Helgeroa og tok bussen tilbake til Larvik.    


Vi var en imponerende flokk på 28 som startet fra Sandefjord på lørdag, og på søndag var vi noen færre som startet fra Tollerodden i Larvik. Lørdag kveld spiste vi indisk middag sammen i Larvik, og hadde det helt topp!
 


Opplegget vårt for denne vandringen var at folk kunne møte opp og være med på den strekningen de ønsket uten noen påmelding. Mat og overnatting måtte hver enkelt sørge for selv. Og sannelig! Dette fungerte aldeles utmerket!

ToBe


Status for Tunsbergleden

Det er i utgangspunktet fritt for alle og enhver å kalle en sti eller vei for "pilegrimsvei". Og hvis grunneier går med på det kan man også sette opp merker. I praksis er det mange lokale pilegrimsforeninger som etablerer pilegrimsveier, og slike har vi hatt i mange år. 

Men når det gjelder pilegrimsveiene til Trondheim er det anderledes. Disse  kan godkjennes av Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) i Trondheim, regnes så med blant de nasjonale olavsveiene og får da lov å bruke det offisielle pilegrimssymbolet. Tilknytningsveier til de etablerte olavsveiene kan også få godkjenning, som f eks Valldalsleden og Borgleden. NPS setter som betingelse at leden er godkjent av de berørte fylkene.

Vi har i dag flere pilegrimsveier i Norge som ikke leder mot Trondheim, og disse bruker andre emblemer i merkingen. Dette gjelder f eks pilegrimsveiene mot Røldal, Jærveien mot Stavanger, Valdresvegen, og Sunnivaleden mot Selja. Det er også en rekke korte lokale pilegrimsveier, etablert av menigheter eller foreninger.   
  
Tunsbergleden
Pilegrimsveien mellom Tønsberg og Oslo ble gått opp i 1999, og merket stykkevis i de følgende årene. Den ble også beskrevet i guideboken som Eivind Luthen ga ut i 2003. Boken inneholder kart og veibeskrivelse og kan fortsatt brukes som veiviser selv om den mange steder avviker mye fra det som nå planlegges. 

Det er gjennomført mange vandringer av enkeltpersoner og grupper langs denne pilegrimsveien i disse 20 årene, og noen har vært ute og merket deler av veien. For noen år siden ble det dannet en egen pilegrimsforening, Pilegrimsfellesskapet St Hallvard av Huseby, som har lagt ned mye arbeid med pilegrimsveien i området fra Asker via Lier og Røyken til Drammen. 


     

I fjor vinter startet så en tremannsgruppe arbeidet med å justere traséen for pilegrimsveien mellom Oslo og Larvik og videre til Helgeroa. Hele veien ble prøvegått og kartlagt, og det ble en del justeringer i forhold til den tidligere traséen. Det er foretatt nøye avveininger av hvor det er praktisk å gå i dag, sett opp mot historiske veier og naturligvis historiske steder underveis. Nettopp dette området har den største konsentrasjonen av middelalderkirker og gamle pilegrimssteder i vårt land. 


Egen pilegrimsgruppe
Initiativtakerne til den oppjusterte pilegrimsveien kaller seg Tunsbergledens venner, og ledes av Reidar Kjær. Dette er en frittstående arbeidsgruppe som støttes av Pilegrimsfellesskapet St Jakob. Forslaget til pilegrimsled er lagt ut på Google Maps av Kevin Utarp, og kan følges med GPS. Men vær obs på at denne pilegrimsveien foreløpig bare er delvis merket. 

Det har vært viktig for Tunsbergledens venner og vår egen forening at endepunktet for Tunsbergleden flyttes til Larvik. Begrunnelsen er selvsagt forbindelsen til Danmark og kontinentet via fergen mellom  Larvik og Hirtshals. Denne biten er også nøye vurdert og prøvegått, praktisk talt bit for bit.  


Offentlig godkjenning?
Den endelige avgjørelsen av hvor pilegrimsveien skal gå blir tatt av de berørte fylkene, dvs Vestfold, Buskerud og Akershus i samråd med aktuelle kommuner. Siden pilegrimsveien starter/ender i Oslo sentrum er selvsagt også Oslo berørt, men der er det aktuelt å knytte seg til den allerede eksisterende vestlige pilegrimsruten til Trondheim. Det naturlige punktet for en slik påkobling vil være Haslum i Bærum kommune.

Den lengste delen av denne pilegrimsveien går gjennom Vestfold fylke. Der er det forberedende arbeidet i gang med en godkjenning. Poenget for fylkeskommunen er å få denne pilegrimsveien godkjent som en av olavsveiene, altså en pilegrimsvei som fører til Trondheim. Og det gjør den jo via Buskerud, Akershus, Oslo og videre nordover, eller via Bønsnes og Gran. Foreningen har tilbudt seg å organisere dugnad for å få til dette.   

Det var planlagt en høytidelig åpning av Tunsbergleden 3 august i år, men alt tyder derfor på at det heller ikke dette året blir noen offisiell åpning av hele strekket Oslo - Larvik, men eventuelt bare lokalt i Vestfold. Noen av oss har ventet i mange år, og nå var det endelig håp om at noe skulle skje. I år har vi et lite  jubileum ved at det er 20 år siden denne pilegrimsveien ble prøvegått for første gang. 

Når det gjelder navnet på denne pilegrimsveien har det også kommet usikkerhet. Skal «Tunsbergleden» knyttes til kun den delen som går gjennom Vestfold, eller ønsker pilegrimsansvarlige i Buskerud og Akershus å ha sine egne navn på sine egne biter av veien?
     
Nesjarleden, Telemark og Røldal
Mens vi hittil har levd med usikkerheten rundt trasévalg og godkjenning som olavsvei har Tunsbergledens venner arbeidet med den spennende idéen om ytterligere forlengelse av pilegrimsveien sørvestover fra Larvik. Dette er et vakkert område med et nett av fine turstier, og med gamle, historiske kirker. Men det mest interessante for oss som pilegrimer er det kystområdet som ble kalt Nesjar, og som sannsynligvis lå ved dagens Helgeroa. Her vant Olav Haraldson et viktig sjøslag i 1016, og ved å legge den ene enden av vår lange nasjonale pilegrimsvei nettopp her kan vi få knytte Hellig-Olav til begge ender, både Nesjar og Stiklestad.

Dessuten kommer man i sommermånedene til Hirtshals via ferge til Langesund.
Men planene slutter ikke der. Helgeroa ligger bare et lite stenkast fra Telemark, og snart er disse fylkene likevel slått sammen. Kan dette markeres med en pilegrimsvei? Fra Helgeroa er det enkelt å komme vannveien til Skien, og der fortsetter de lange vannveiene gjennom Telemark til sjøen Bandak med praktfulle Dalen hotell og historiske Eidsborg. Herfra er det ikke langt til den etablerte pilegrimsveien mellom Seljord og Røldal, og vi får et utrolig spennende tilbud til fremtidige pilegrimer som kanskje kommer sydfra med fergen til Larvik: Du kan velge å gå nordover til Oslo og eventuelt videre til Trondheim, eller du kan velge å ta båt til Skien og ta en av de gamle
kanalbåtene oppover hele Telemarksvassdraget og fortsette til Røldal. 

Det er lov å ha drømmer og planer! Som sagt innledningsvis er det mulig å etablere pilegrimsveier og få i stand vandringer uten å vente på politikerne, men det beste ville være å ha dem med på laget!
 

Pilegrimskontorets
åpningstid:

mandag-torsdag
kl 11-15 -
eller etter avtale


Husk!
Pilegrimspass
til vandringen


 


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.